ເຖິງພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ

ພວກເຮົາຫວັງວ່າມັນຄົງຈະເປັນເລື່ອງທີ່ດີ. ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ຄູ​ແຄ​ລີ ຂອງພວກເຮົາກຳລັງຖືພາເພີ່ນຈະ ໄດ້ເລີ່ມຢຸດ​ພັກແຕ່​ເດືອນ​ກັນຍາ. ໃນຊ່ວງເກີດລູກສາວ, ຄູແຄລີເພ່ີນກໍ່ຈະພັກຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ເພີ່ນຈະກັບຄືນມາສອນທີ່ໂຮງຮຽນພວກ​ເຮົາໃນເດືອນພະຈີກ. ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ ຄູແຄລີ ຈົ່ງໂຊກດີ!

ທາງໂຮງຮຽນຂໍແນະນຳ ຄູເລ​ເດນ ​ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ​ໄດ້​ຮູ້ຈັກ. ຄູເລ​ເດນເພີ່ນຈະມາສອນປະຈຳຢູ່ຫ້ອງພາສາອັງກິດ ແລະ ເພີ່ນຈະຊ່ວຍຝືກພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ຄູຄົນ​ລາວອີກດວ້ຍ. ຫຼັງຈາກ​ທີ່​ຄູ​ແຄ​ລີກັບ​ມາ​ສອນ​ຢູ່​ໂຮງຮຽນອະນຸບານ​ວັດທະນາ ຄູ​ເລ​ເດນກໍ່​ຈະ​ມາ​​ເປັນ​ຄູປະຈຳ​ຢູ່​ທີ່ ​ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ວັດທະນາ​ ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ​ເຊິ​ງ​ເພີ່ນ​ຈະຊ່ວຍ​ສອນ​​ໃນ​ຫ້ອງພາສາ​ອັງກິດ ​ແລະ​ ຫ້ອງ​ອື່ນໆ, ​ເພື່ອ​ຈະ​ເສີມ​ສ້າງ​ໃຫ້​ພາສາ​ອັງກິດຂອງ​ໂຮງຮຽນພວກ​ເຮົາ​ແຂງ​ຂື້ນ.

 

ຮຽນມາດວ້ຍຄວາມນັກຖື,

ຄູ ແລະ ພະນັກງານ ໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ ວັດທະນາ

Teacher Ladenສະບາຍດີ ພໍ່​ແມ່​ຜູ້​ປົກຄອງ,

ຂອ້ຍ​ແມ່ນ​ຄູ​ໃໝ່ຂອງ​ໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ ວັດທະນາ ມົງ​ແຕສ​ໂຊຣີ

ຂ້ອຍ​ຂໍຖື​ໂອກາດ​ນີ້​ໃນ​ການ​ແນະນຳ​ໂຕ​​ເອງ​. ​ຊື່ຂອງຂ້ອຍ​ແມ່ນ​ເລ​ເດນ ຄຸ​ນາ​ນັນ,

ອາຍຸ 26 ປີ ​ເປັນ​ຄົນ​ ຟີ​ລິປິ​ນ. ລະດັບ​ການ​ສຶກສາ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ແມ່ນ​ປະລິນ

ຍາ​ຕີ​ຄູ​ປະຖົມ ​ໂດຍຜ່ານ​ການ​ທົດ​ສອບ​​ໃນ​ການ​ເປັນ​ຄູ​.

ຂອ້ຍມີ​ປະສົບ​ການທາງ​ດ້ານ​ການ​ສອນ​ໃນ​ລາວເປັນ​ເວລາ 2 ​ປີ​.

ຂ້ອຍ​ເຄີຍ​ເປັນ​ຄູ​ສອນ​ວິທະຍາສາດ​ ຢູ່​ທີ່​ໂຮງຮຽນ ບິ​ວລີ​ນການ ​ແລ​ະ ຄູສອນ​ວິຊາສິນລະປະ​ດົນຕີຢູ່​ທີ່​ໂຮງຮຽນ ນານາ​ຊາດ ຂ້ອຍ​ເຮັດວຽກກັບເດັກນ້ອຍ​ອາຍຸ​ແຕ່ 2 ປີຫາ 11 ປີ. ຂ້ອຍ​ຮັກ​ໃນ​ການ​ສອນ​ເດັກນ້ອຍ ​ແລະ ​ເພື່ອຮຽນຮູ້​ມວ່ນຊື່ນ​ ​ແລະ ຮັບ​ປະສົບ​ການ​ໃໝ່ໆ.

​ໃນ​ເວລາ​ຫວ່າງ​ຂ້ອຍ​ມັກ​ເປົ່າ​ຂຸ່ຍ, ຟອ້ນ ​ແລະ ອອກ​ແບບ​ທ່າ​ເຕັ້ນ​ໃນ​ການ​ສະ​ແດງ​ລະຄອນ​ໃບ້.

ຂ້ອຍ​ຂຽນຈົດໝາຍ​ສະບັບ​ນີ້​ ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ແນະນຳ​ໂຕ​​ເອງໂດຍຫຍໍ້, ຂ້ອຍ​ຫວັງ​ວ່າ​ທຸກໆທ່ານ​ຄົງ​ຈະ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເສື່ອ​​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ຂອ້ຍ​ໄດ້​ເບິງ​ແຍງ​ລູກ​ຂອງ​ທ່ານ. ຂ້ອຍ​ຫັວງວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ພົບ​ກັບ​ທຸກໆທ່ານ​ໃນ​ໄວໆນີ້.

​ເລ​ເດນ